Monica Lindell Rylén har alltid varit intresserad av politik. När hon gick på gymnasiet startade hon två SSU-klubbar, en på Thomasgymnasiet och en i sin hemort Åker. Den senaste mandatperioden har hon varit Socialdemokraternas förstanamn och arbetat heltid som förtroendevald för Socialdemokraterna i majoriteten med Moderaterna. Även inför höstens val är hon partiets förstanamn.

Vilken är Socialdemokraternas viktigaste fråga lokalt inför valet?

– Välfärdsfrågorna skola, vård och omsorg. I skolan är det väldigt viktigt att ge våra elever möjlighet att nå de kunskapsresultat de behöver för vidare studier och yrke. För det krävs det en bra struktur på vår skola där vi ger våra elever, pedagoger och chefer bra möjligheter till en god undervisning.

Artikelbild

Monica Lindell Rylén.

Monica Lindell Rylén menar att det är det som nedläggningarna av skolor på landsbygden kommer att leda till.

– Vi ska se till att vi har enheter som är så stora att pedagoger får utbyte av varandra. Jag tror att samverkan är viktig för utveckling. Vi kommer att kunna använda mer resurser till undervisning i stället för lokaler. Det blir också bättre med elevhälsan för samordning av elevnära kuratorer, specialpedagoger och skolhälsovård.

Samtidigt hävdar många att barn mår bättre på mindre skolor. Hur går det ihop med att ni vill förbättra barnens välmående?

– Naturligtvis finns det barn som mår bra på små skolor. Men små skolor behöver inte nödvändigtvis vara tryggare skolor. Jag tror att det kan finnas barn som behöver större enheter för att inte känna sig utsatta och för att få kompisar i sin egen årskurs. Våra skolor i Strängnäs är inte jättestora. Alla klasser behöver inte vara lika stora. Det finns möjlighet att ha mindre grupper där det krävs.

Hur vill ditt parti utveckla vård och omsorg i kommunen?

– Jag tror att vi behöver se på individens behov på ett lite annat sätt. Efter att nu ha byggt gruppboenden för personer med funktionsnedsättning behöver vi ännu mer titta på att utveckla mer individuellt stöd och boende. Kanske behöver vi fler serviceboenden? När det gäller äldreomsorgen vet vi att personalen har det tufft. Där tror jag inte att vi har hunnit ställa om på våra särskilda boenden. Vi behöver konvertera avdelningar för att jobba med personer med demensdiagnos och därmed höja personaltätheten.

I valrörelsen går alla ut och säger att vi vill göra det och det och det. Men vi kommer inte att kunna göra allting för alla

Partiet vill också satsa på anhörigstöd och bygga ut dagverksamheten för dementa för sysselsättning och gemenskap och för att avlasta anhöriga. Vidare vill Socialdemokraterna bygga fler trygghetsboenden.

Hur ska era satsningar finansieras?

– Ekonomin är ett stort bekymmer. Jag förfäras när jag läser oppositionens inlägg "det finns nog pengar i någon låda", det gör det inte. Men vi ska hitta effektivare arbetssätt utan att springa fortare. Ett sätt är att använda digitala verktyg. Vi kan också dela på omsorg och servicetjänster. Hemtjänsten har i dag undersköterskor som städar.

Ett annat sätt att spara pengar är enligt Monica Lindell Rylén att kommunen inte kan ta på sig att göra allting.

– I valrörelsen går alla ut och säger att vi vill göra det och det och det. Men vi kommer inte att kunna göra allting för alla. Jag tror att vi får hitta samverkan med andra, civilsamhället och våra företagare.

Hur ska det ske? Du företräder ett parti som brukar tycka att verksamheter ska drivas i kommunal och inte privat regi.

– Jag vill att vår vård och omsorg drivs i kommunal regi. Jag tänker att det inte ska handla om så stora saker. Det kan handla om hur vi ska marknadsföra vår kommun och att vi gör det ihop med företag. Det kan också handla om mjukare delar av civilsamhället.

Som ett exempel ger hon att hennes parti vill ha mer helgöppet och sommaröppet på fritidsgårdarna men att det är svårt att finna finansiering till den satsningen nu. En väg att gå är att samverka med andra organisationer även om kommunen måste ha utbildad personal på plats också.

För Socialdemokraterna i Strängnäs är trygghet en viktig fråga.

– Då tänker jag inte bara på poliser och ordningsvakter utan för oss är trygghet att ha arbete och sysselsättning, boende och miljö.

Varför ska man rösta på ditt parti?

– För att vi är beredda att ta ansvar för hela kommunen och ser den potential som finns samtidigt som vi inte blundar för de utmaningar som finns.

Kommer ni att höja skatten?

– Framöver är det omöjligt att inte göra en skattehöjning. Nu är vi inne i en högkonjunktur men när vi märker att vi går in i en lågkonjunktur kommer vi att behöva göra det.