När tidningen i fjol skrev inför kommunens beslut att sälja skolorna i Länna och Härad, vars grundskolor lagts ner, sa kommunstyrelsens ordförande Jacob Högfeldt att förskolorna skulle vara kvar.

– Det står fast, säger han nu, när de båda fastigheterna ligger ute hos mäklare.

– Något annat beslut är överhuvudtaget inte på bordet och det är bra för en köpare att ha en hyresgäst, säger Jacob Högfeldt.

I dagsläget hyr kommunen förskolornas lokaler – stora delar av de båda fastigheterna – av Strängnäs fastighets AB, enligt en intern självkostnadsprincip. I Härad är årshyran för 1 600 kvadratmeter runt 1,3 miljoner kronor, i Länna nära 600 000 kronor för 850 kvadrat. 

– Enkelt uttryckt kan man säga att kommunen efter en eventuell försäljning i stort sett får betala det de gjort innan, för de får samma leverans, säger SFAB:s administrativa chef Kenth Ahlman.

Han förklarar att nya hyresavtal för förskolorna förhandlas fram mellan det kommunala bolaget och eventuellt nya fastighetsägare. Hur lång period avtalen kan komma att omfatta är oklart.

– Utgångsläget är fem år. I dagsläget är hela affären en väldigt öppen fråga. Det kan hända vi får en motpart som erbjuder ett väldigt bra pris om kommunen inte är kvar för länge. Det kan också vara en motpart som säger något helt annat, säger Kenth Ahlman.

Jacob Högfeldt igen:

– Jag vet att man från bolagets sida tittar på fem år, men barn- och utbildningskontoret vet jag har perspektivet tio år. Jag bedömer att man har kontroll på frågan inom överskådlig tid.

Och om en ny ägare vill något annat med lokalerna om fem eller tio år?

– Då är mitt svar att under den tid vi kan se framåt så har vi förskolor på de här platserna. Det kommer att finnas en lösning för det, säger Jacob Högfeldt.

Skolfastigheten i Härad har ett utropspris på 9,1 miljoner kronor för drygt 2 000 kvadratmeter lokaler och 5 hektar mark. Prislappen för skolan i Länna är satt till 5 miljoner för drygt 1 900 kvadratmeter lokaler och knappt 3 hektar mark.

Om en köpare vill bedriva väsentligt annorlunda verksamhet på hela fastigheterna eller enbart de i dagsläget outhyrda lokalytorna – runt 500 kvadrat i Härad och 1 000 i Länna – krävs en ny detaljplan, konstaterar SFAB:s vd Tarja Bergqvist.

Skolfastigheterna i Länna och Härad säljs via Blokk fastighetspartner