Simon Sandberg, marknadschef vid Bergkvara buss, som kör bussarna åt Sörmlandstrafiken i Strängnäs kommun, har en delvis annorlunda bild av händelsen:

– Ett okänt antal ungdomar ska ha "skojbråkat" och sedan efter en inbromsning ramlat på den skadade flickan. Men resan fullföljdes.

Varken Strängnäs kommun eller Sörmlandstrafiken har någon vetskap om händelsen som inträffade måndagen den 3 september.

– Det finns ingen incidentrapport, så föraren var kanske inte medveten om vad som hände, konstaterar Emil Berglund, kommunikatör vid Sörmlandstrafiken i Nyköping, som uppmanar kunder att höra av sig om incidenter i samband med transporter.

Det Magnus Eriksson fått höra från eleven var att hon skojbråkat med två kompisar och att en av dem snubblat på henne varpå hon föll olyckligt.

– Hon skjutsades senare till sjukhus av sina föräldrar där det konstaterades att hon brutit armen, meddelar Simon Sandberg.

Vilket in sin tur innebär fyra veckor i gips för eleven.

Om elever knuffats och ramlat på varandra tyder väl det på att de stod upp under resan?

– Det vill jag inte spekulera om, svarar Magnus Eriksson.

Det har dock varit problem med överbefolkade turer på linje 304 mellan Mariefred–Stallarholmen, sedan skolan började i augusti. Det var också på buss 304 olyckan inträffade.

– Detta beror ju på den omskrivna omstruktureringen i Strängnäs kommun, där högstadieelever numera bussas från Stallarholmen till Mariefred, förklarar Emil Berglund.

– Vi försöker att lösa transportproblemet, säger han vidare.

Vad anser du om att någon ramlat över flickan – det talar väl för att elever stått upp i bussen?

– Jo, och det är i så fall olämpligt. Det finns infoskyltar om att säkerhetsbälten ska användas.

Kristina Welin är utredare med samordningsansvar för kollektivtrafik på Strängnäs kommun.

Hon summerar läget, men alltså utan att ha fått information om armbrottet, så här:

"På linje 304 har det stundtals varit fullt på eftermiddagarna då barnen ska hem från skolan. De första tre skoldagarna berodde det på att Mariefreds skola valde att låta alla klasser sluta samtidigt och busstrafiken är inte dimensionerad för detta. Då eleverna påbörjade sitt ordinarie schema har vi noterat att bussavgångarna inte helt har stämt utifrån skolans sluttider, så från och med 5 september har avgången 16:17 ändrats till 15:45 från Mariefred. Kommunen kommer att ha ett avstämningsmöte med inblandade skolskjutsaktörer för att se över om det går att göra några ytterligare justeringar i tidtabellen (utifrån synpunkter som har kommit in sedan skolstart").

Skoleleven vill inte framträda med namn.