det underskott som nämnden ser ut att leverera som ekonomiskt resultat vid årets slut, om inget görs.

– Det finns vissa vägval att göra. Antingen kan man tillämpa principen att man lägger ett sparkrav på en procent på hela verksamheten. Eller så kan man välja att rikta det till vissa områden, sa Tony Lööw när han berättade om ärendet.

Någon direkt vägledning fick han inte från politikerna. De beslutade att ge honom i uppdrag att i maj återkomma med förslag på åtgärder för att få budgeten att hålla. Till tidningen säger han att han kommer att titta på båda alternativen, och även möjligheten att öka intäkterna genom att se över hur vissa statsbidrag används.