Skolpersonal i Strängnäs utreds för rasism mot elever

Strängnäs

En skolanställd ska ha fällt rasistiska kommentarer om elever med utländsk bakgrund. Nu utreder både Skolinspektionen och Diskrimineringsombudsmannen händelserna.

En anställd på en grundskola i Strängnäs kommun anklagas för att ha utsatt flera elever för upprepade fall av misshandel och mobbning. Han uppges bland annat ha knuffat och sparkat mot elever, pratat om elever med utländsk bakgrund på ett rasistiskt sätt och kommenterat en elevs diagnos inför andra på skolan.

Det framgår av en anmälan som en annan anställd på skolan gjorde till Barn- och elevombudet vid Skolinspektionen i mitten av december 2016. En av eleverna och elevens vårdnadshavare har ställt sig bakom anmälan, och även kompletterat den med ytterligare uppgifter.

Flera av anklagelserna bekräftas i delvis sekretessbelagda anteckningar från ett möte mellan bland annat den anställda och skolans rektor. Det går bland annat att utläsa att han har använt olämpliga uttryck vid flera tillfällen. Rektorn har uppmanat honom att tänka på hur han uttrycker sig. Det framgår också att han känt sig provocerad av eleverna, något som rektorn vill att han hittar strategier för att hantera.

Som en följd har den anställda redan fått delvis ändrade arbetsuppgifter. Utredningen pågår hos Barn- och elevombudet, som har till uppgift att undersöka om någon eller några elever har utsatts för kränkande behandling enligt skollagen. Även Diskrimineringsombudsmannen har kopplats in i utredningen för att se om mannen har brutit mot diskrimineringslagen.

Om skolan har levt upp till sin anmälnings- och utredningsskyldighet är något annat som ska utredas av Barn- och elevombudet. Enligt anmälan ska flera elever ha kontaktat ledningen vid upprepade tillfällen, utan att skolan agerat.

Läs också

( 7 st )

Läs mer om dessa ämnen

SkolinspektionenSträngnäsDiskrimineringsombudsmannenRasismSkola
Relaterat

Mest delat denna vecka