Ju närmare skolstarten har kommit, desto mer oroliga frågor har ställts i bland annat insändare och sociala medier. Några av dem handlar om restider, hållplatser och vem som ser till att barnen kommer fram som de ska.

Bakgrunden är omorganisationen av Strängnäs kommunala skolor, som innebär bland annat skolbyte och längre resor för elever från främst Härads skola, Lännaskolan och Stallarholmens skola.

skrev tidningen om politikernas beslut kring bland annat trafikvärdar, där Moderaterna och Socialdemokraterna satt i majoritet.

Artikelbild

| I dag åker elever som flyttats från främst Härads skola, Lännaskolan och Stallarholmens skola för första gången buss till för dem nya kommunala grundskolor.

Centerpartiets toppkandidat Georg Lagerstedt Örsbäcken säger också "nej" på Kan du lova-frågan:

– Om Centerpartiet får vara med att styra kommunen framöver kommer vi aktivt jobba för barnens bästa i denna situation. Det vill säga utveckla landsbygden och erbjuda andra alternativ än långa pendlartider för barnen.

David Aronsson, gruppledare för Vänsterpartiet i Strängnäs:

– Det kan vi inte lova. Vi vill att fritidsverksamhet startas i Härad och Länna så att eleverna kan samlas där på morgonen och sluta där på eftermiddagen (och därmed ha skolpersonal med sig vid transporten till skolan).

Vid 17-tiden i går saknades svar från Miljöpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna, Strängnäspartiet och Sverigedemokraterna. Tillkommande svar hittar du på Kan du lova-sajten.

Tidningen har pratat med frågeställaren, som inte vill kommentera saken ytterligare.