Hur Strängnäs kommun ska förhålla sig till förvaltningsrättens beslut om så kallad inhibition blir en fråga för nästa vecka, säger utbildningschef Tony Lööw.

‒Det vi har gjort i dag är att vilket tidningen kunde berätta under onsdagen. Om besluten faktiskt upphävs är en senare fråga. Inhibitionen innebär att det finns skäl att tro att skolbesluten har fattats på fel sätt – därför läggs de på is till dess att rätten har tittat närmare på saken och meddelat en slutgiltig dom.

De två skolbesluten fattades i februari. Under mars har vårdnadshavare gjort skolval inför höstterminen, utifrån den nya organisationen som februaribesluten handlade om. Tosteröskolan, Härads skola och Lännaskolan har inte varit valbara alternativ.

Hur hanteras det, utifrån att skolbesluten inte gäller tills vidare?

‒Jag vet inte ännu. Det är en del av det som vi måste titta på nästa vecka, säger Tony Lööw.