Det är små förändringar det handlar om, när sammanlagt 1 218 giltiga röster till Strängnäs kommunfullmäktige läggs till de fastställer valresultatet.