Snart är det två år sedan ett större mögelangrepp uppdagades på Stallarholmens förskola. Det gäller Trädgården, den så kallade tegelbyggnaden närmast skolans gymnastiksal – men till hösten ska den stå den redo att ta emot barn på nytt.

– Det blir väldigt fina och trevliga lokaler, verkligen ljust och fräscht jämfört med tidigare. Det är en stor skillnad, men barn och pedagoger kommer absolut att känna igen sig, säger Marcus Gökstorp, lokalchef vid Strängnäs fastighets AB.

Det var under försommaren 2017 som personal reagerade på mögellukt från avdelningen Daggkåpan. Prover togs i juni och när svaren kom i slutet av augusti visade de på mikrobiell tillväxt, svamp och mögel, på alla avdelningar utom en. 1970-talets byggteknik, med träsyllar direkt på betong utan isolering eller fuktspärr emellan, var boven i dramat.

Artikelbild

| Ljust, fräscht och framför allt mögelfritt ska det bli på Stallarholmens förskola.

– Det är en byggnad vi inte ska befinna oss i. Vi ska flytta ur den och vi ska renovera den, sa utbildningschef Tony Lööw till ledamöterna i barn- och utbildningsnämnden, kort efter att personal och föräldrar informerats om problemet.

Att få fram så kallade paviljonger, tillfälliga lokaler, skulle ta cirka fyra månader. Föräldrar krävde snabbare evakuering, och föreslog själva att ett större tält skulle ställas upp i väntan på paviljongerna. Det alternativet utreddes och förbereddes men den 1 november gick ett tillfälligt flyttlass i stället till Stenfasta, Stockholms stadsmissions gästhem vid Mälarens strand.

När paviljongerna kom på plats flyttade förskoleavdelningarna in i dessa, och renoveringarna av Trädgården tog vid.

­– Det är i princip en totalrenovering som har gjorts, för att få bort grundorsaken till att fukt tränger upp från plattan. En nyare del från 1980-talet har vi bara ytskiktsrenoverat, säger Marcus Gökstorp.

Artikelbild

| Trädgården på Stallarholmens förskola renoveras, efter att ett större mögelangrepp upptäckts. En gammal byggteknik, med trä direkt på betong, anses vara orsak till svamp och mögel.

Förra veckan upptäcktes att ett fel hade begåtts i renoveringen. Avdelningsgränserna på en ritning hade missuppfattats, vilket gjorde att brandskyddet inte var tillräckligt.

– Det kompletteras nu. Man sätter upp ett par brandspjäll och brandtätar en vägg, det är ingen jätteåtgärd. Det upptäcktes i ett sent skede, men det är bättre att det upptäcktes nu och inte när barnen är på plats.

Artikelbild

| Ljust, fräscht och framför allt mögelfritt ska det bli på Stallarholmens förskola.

Medför det nåra extra kostnader?

– Ja, men jag vet inte exakt hur mycket det blir. Tiotusen extra, kanske vi pratar om.