Kommunen ingick ett så kallat markanvisningsavtal med JW bostad våren 2017, ett avtal som gav bolaget möjlighet att planera för bygget av flera hyresfastigheter i Bresshammar.

Bolaget har sedan dess fått bygglov för fem stycken bostadshus med stomme och fasad i trä. Totalt handlar det om 52 hyresrätter i form av 1,5-rums-, tvårums- och trerumslägenheter. Markarbetena har redan påbörjats för den första etappen med 34 lägenheter.

‒Vi började bygga för någon vecka sedan och de ska vara klara i slutet av 2018 om allt går som det ska, säger Johan Wilsson från JW bostad.

På måndag väntas kommunfullmäktige i Strängnäs fatta beslut om att han får köpa marken där husen byggs. I köpeavtalet finns det en klausul, som säger att det enbart gäller om JW bostad beviljas statligt investeringsstöd från Boverket. Men det bidraget har företaget redan beviljats, så det blir inte aktuellt att riva upp något avtal enligt Johan Wilsson.

Stödet ska användas till att reducera hyrorna för de framtida hyresgästerna, så att de inte måste betala en lika hög hyra som annars ofta är ofrånkomligt i nyproducerade hus.

Exakt vad hyrorna kommer bli är inte klart, eftersom företaget fortfarande förhandlar med Hyresgästföreningen.

Kravet för att JW bostad skulle få något investeringsstöd var att husen ska vara energieffektiva. När det handlar om energi uppfyller husen så kallad passivhusstandard, alltså en låg energianvändning.

För marken ska hans företag betala 3,9 miljoner kronor. Dessutom får JW bostad bekosta utbyggnaden av gatunätet, totalt 1,3 miljoner kronor.

Kommunfullmäktiges sammanträde är öppet för åhörare och äger rum på måndag den 29 januari i Paulinska salen. Mötet börjar klockan 17.30.