Föräldragrupp är kritisk mot förslaget om att lägga ner Stallarholmsskolans högstadium. Åsa Törnlund berättar att flera tänker gå på barn- och utbildningsnämndens sammanträde på tisdagen.

Stallarholmsföräldrar ska visa sitt missnöje

Stallarholmen

Representanter från föräldragruppen i Stallarholmens nätverk tänker gå på tisdagens möte, som till stor del handlar om skolstrukturutredningen. De får 20 minuter på sig att ställa frågor, informerar nämndens ordförande.

17 personer är engagerade i föräldragruppen inom Stallarholmens nätverk. De som har möjlighet att gå på tisdagskvällens sammanträde i barn- och utbildningsnämnden kommer att göra det, informerar Åsa Törnlund, som själv har tre barn på Stallarholmsskolan.

Åsa Törnlund är engagerad i Stallarholmens nätverks föräldragrupp. Hon har själv tre barn på Stallarholmsskolan, vars högstadium nu är nedläggningshotat.

Hon berättar att förslaget om att Stallarholmsskolan ska krympas till en F–6-skola, och att eleverna i årskurs 7–9 ska i stället hänvisas till skolorna i Strängnäs och Mariefred, togs emot med förskräckelse:

— Vi tycker att kommunen ska bevara en kommunal skola i varje kommundel. Det alternativet ska man ha som kommuninvånare, var man än bor. Ett stort problem med att lägga ner högstadiet i Stallarholmen är att de flesta ungarna inte bor i samhället. Många bor ute på Selaön och har redan i dag en lång resa för att ens komma till samhället. Hur dags ska deras skoldag börja? Det blir orimligt tidigt, säger hon.

Föräldragruppen är kritisk mot att dialogen under utredningens gång inte har handlat om nedläggning av några skolor, utan om hur den bästa skolan skapas.

— Och om det handlar om kvalitet så är det märkligt att man vill lägga ner den skola som har bäst betyg i kommunen, säger hon och syftar på att Stallarholmsskolans nior i våras gick ut skolan med ett genomsnittligt meritvärde på 226,8.

Gruppen ser flera brister i utredningen, och har dessutom startat en namninsamling för Stallarholmsskolans bevarande. Den ska överlämnas till politikerna inför det kommande beslutet i kommunfullmäktige, berättar Åsa Törnlund.

Utredningen föreslår att Stallarholmsskolan krymps till en F–6-skola. Eleverna i årskurs 7–9 hänvisas i stället till skolor i Strängnäs och Mariefred, enligt förslaget.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Maria Antropowa Ehrnfelt (M) räknar med många åhörare på tisdagens sammanträde. Allmänheten har möjlighet att ställa frågor innan mötet öppnas, därefter får besökarna endast sitta med och lyssna.

— Vi kommer att lägga 20 minuter på frågestunden. Sedan under själva ärendet kommer vi få en mer ingående dragning av utbildningschef Tony Lööw, och därefter finns det möjlighet för oss politiker att ställa frågor, säger hon och tillägger att en timme har avsatts för skolstrukturärendet.

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

Strängnäs kommunStallarholmenStallarholmsskolanBarnFamiljKommunalpolitikPolitikSkola
Relaterat