Susanne Karlsson på Marielunds förskola, som har fått ta del av statsbidraget. Foto:

Statens miljoner gör barngrupper mindre

Mariefred

Nära 10 miljoner statliga kronor går till tolv av kommunens förskolor, för att barngrupperna ska minska.

De som blivit utan bidrag har svårt att få ihop sin ekonomi.

Strängnäs kommun hade ansökt om drygt 12 miljoner kronor i bidrag men fick knappt 10, när Skolverket fördelade statens miljoner som ska minska barngrupperna inom förskolan.

Marielunds förskola i Mariefred är en av tolv förskolor som har beviljats bidraget för läsåret 2017/18. För pengarna har förskolan kunnat anställa tre nya pedagoger, och gjort om tre så kallade moduler till sju avdelningar.

— Det är svårare att knyta an och bygga relationer i stora grupper, även om det är flera pedagoger på plats. Det blir också många kontakter för de små barnen att hantera på en dag, säger biträdande förskolechef Susanne Karlsson.

Tidigare personalutrymmen har gjorts om till rum som barnen i stället använder. Nu finns på förskolan tre småbarnsavdelningar med elva barn och två pedagoger per avdelning samt två mellan- och två storbarnsavdelningar med 12–16 barn och tre pedagoger per avdelning. Susanne Karlsson tror att de små grupperna skapar tryggare och självständigare barn. Fördelarna är övervägande, säger hon, även om det i början uppstått situationer som krävt nya rutiner:

— När vi hade fem pedagoger i småbarnsmodulen med 33 barn så kunde en pedagog gå iväg för att ägna sig åt planering. Det är något som vi måste planera för på ett annat sätt nu.

Bidraget ska användas för insatser som syftar till att minska barngruppernas storlek. I barn- och utbildningsnämndens ekonomiska månadsrapport, som tas upp på tisdagens möte, står det att det är tack vare bidraget som förskoleverksamheten som helhet räknar med en budget i balans vid årets slut. Statsbidraget "stöttar upp ekonomin på flertalet enheter" och "de enheter som inte erhållit något statsbidrag har stora svårigheter att klara sin budget".

— Statsbidraget används för det som det är tänkt för, men då kan det bli andra pengar kvar. Vissa enheter får 60 000 kronor, andra får 2 miljoner kronor. Får du 2 miljoner att göra av med på ett år så kan det bli pengar kvar av den ordinarie budgeten, förklarar Carina Lindqvist som är chef för kommunens förskoleverksamhet.

Nära 10 miljoner kronor till kommunens förskolor

Statsbidragets totala summa för läsåret 2017/18 är 828 miljoner kronor. 1 873 förskolor i hela landet har fått ta del av pengarna.

Strängnäs kommun ansökte om 12 174 714 kronor för sammanlagt 17 förskolor. Bidrag beviljas med 9 460 000 kronor, som fördelas mellan tolv förskolor.

De tolv förskolorna som har fått ta del av statsbidraget detta läsår är:

Marielunds förskola i Mariefred

Tosterö förskola, Trollskogens förskola (läs en tidigare artikel om förskolan, som blev utan bidrag läsåret 2016/17), Trädgårdsmästarens förskola, Trevnadens förskola, Grävlingens förskola och Sundby park förskola i Strängnäs

Förskolan Kanonen (läs en tidigare artikel om hur bidraget för läsåret 2016/17 användes) och Skämby förskola i Åkers styckebruk

Äppellundens förskola i Härad

Stallarholmens förskola

Fogdö förskola

De fem som har fått avslag är:

Nyponets förskola, Björnmossans förskola och Ängens förskola i Mariefred

Täppans förskola i Strängnäs

Länna förskola

Läs också

( 4 st )

Läs mer om dessa ämnen

SkolverketMariefredBarnEkonomiFamiljFörskola

Mest delat denna vecka

Relaterat