Lokalpolitikern Pia Steensland provar på ett nytt jobb. Sedan den 1 maj arbetar hon som handläggare på Kristdemokraternas parti- och riksdagskansli, med inriktning mot vård- och omsorgsfrågor.

‒Kristdemokraterna har ordförandeposten i socialutskottet och det är fantastiskt stimulerande att få arbeta med dessa frågor i riksdagen, säger hon.

Tjänsten är tidsbegränsad och på 80 procent. Resterande 20 procent finns hon kvar på Karolinska institutet, där hon forskar kring behandling av personer med alkoholberoende.

‒Jag har två doktorander som är på väg att disputera så det är viktigt för mig att finnas tillgänglig för dem och mina övriga medarbetare i forskargruppen så att vi kan fullfölja våra försök. Eftersom man inte kan ha två tillsvidareanställningar samtidigt så valde vi att göra KD-tjänsten tidsbegränsad till efter valet 2018 i ett första steg, förklarar Steensland.

Pia Steensland är ledamot i Strängnäs kommunfullmäktige och i barn- och utbildningsnämnden, uppdrag som inte påverkas av det nya jobbet.