På onsdagskvällen höll Sverigedemokraterna Strängnäs ett Uttalandena kritiseras hårt av bland annat flera ministrar.

"Det är dessa professionella tjänstemän som garanterar smidiga maktskiften, en grundbult i vår demokrati, som SD planerat att 'plocka bort' när de ska 'rigga' regeringskansliet. SD:s inställning utgör ett hot mot vår demokrati." skriver civilminister Ardalan Shekarabi på Twitter.