Vad som tidigare varit en kulturdag är numera en kulturhelg.

– Det blir lättare att arrangera och lättare för besökare att uppleva fler programpunkter, förklarar Jannicke Fyhr.

Kultur 19 inleds på Multeum med att nyinflyttade Strängnäsbon Christer Pettersson visar upp en modell av slaget vid Poltava på 1700-talet.

– En kul idé. Christer kommer att färdigställa sitt arbete på plats hos oss, han arbetar med den under två veckor i Multeum. Modellen, som är sex X fyra meter, kommer att stå kvar här, säger Jannicke Fyhr.

I samband med den första programpunkten ska två livs levande karoliner skjuta salut och även visa hur de levde i fält för 300 år sedan.

Invigningen av Kultur 19 sker dock ett par timmar senare. Det är kulturnämndens nya ordförande Monica Lindell Rylén som talar från scenen i Ugglans park.

– Vi har ett cirka tre timmar långt musikprogram med en handfull artister, alla med anknytning till Sörmland, berättar Jannicke Fyhr.

Under lördagen spelar också Konstfabriken på Tosterön en central roll i evenemanget.

– Där har vi program som borde tilltala barnfamiljer. Av den anledningen finns det också ett tåg, inhyrt från Enköping, som trafikerar sträckan Multeum­–Sundby park. Det ska även göra stopp vid Svenska hem arena där näringslivsdagen anordnas, säger Jannicke Fyhr.

Under söndagen vankas bland annat program på Västervikstorget och vandringar med olika teman.