Mätningen görs av Aktuell Hållbarhet, nu för elfte året i rad. Strängnäs har klättrat 24 steg och landar på sin bästa placering hittills, plats 14 av 290 kommuner och näst bäst i Sörmland.

I enkäten som till stor del ligger till grund för betyget ställs frågor om hur kommunen tar ansvar för sin egen, medborgarnas och näringslivets miljöpåverkan.

Strängnäs får i år grönt på 17 av totalt 25 frågor.

– Det är kul att vårt arbete har gett ett så gott resultat. Vårt fokus är nu att under året ta fram en plan för fossilfria transporter till 2030 och att vara klimatneutrala till 2040, säger samhällsbyggnadsstrateg Mikael Rojek.

I ett pressmeddelande konstaterar han och miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Magnus Stuart (M) att kommunen ligger långt framme när det gäller exempelvis Agenda 2030:s 17 globala mål för hållbar utveckling och att kommunen också använder sig av verktygen i Svenskt vattens hållbarhetsindex.

Insatser som Strängnäs kan förbättra är exempelvis avfallssortering och minskad användning av farliga kemikalier i de egna verksamheterna. När det gäller intern plastbantning finns en plan, men inte inom näringslivet.

Kommunen saknar också en plan för att minska utsläpp utanför Sveriges gränser, som är en följd av kommuninvånarnas resande och konsumtion.

Bästa miljökommun är Helsingborg och sämsta Åsele. Bäst i Sörmland är Eskilstuna som landade på femte plats.