– Det ska bli kul, och det känns som ett spännande arbete, säger Marita Andersson när vi träffas på hennes arbetsplats.

– Jag tycker att kommunen satsar på trygghet, säger hon.

Stallarholmsbon, tillika socionomen, har arbetat inom kommunala organisationer i cirka 30 år.

Artikelbild

Oppositionsrådet Ragnar Lindén (MP) förordar fler närpoliser men tycker inte att övervakningskameror är någon strålande idé.

– Jag tror att jag med den erfarenheten kan tillföra en hel del, säger Marita Andersson som jobbar tajt ihop med Miriam Wesslén Dechicha, beredskapshandläggare, och Magdalena Lind, säkerhetschef.

Hittills har Marita Andersson börjat med att kartlägga hur medborgarna ser på tryggheten i kommun. Marita försöker vara ute och träffa invånarna till exempel via pensionärsföreningar, hemtjänstpersonal och fritidsgårdar för att prata trygghet, hin har haft flera möten med Brå (brottsförebyggande rådet) och medverkat vid en trygghetsvandring i centrala Strängnäs.

– Framöver ska vi trygghetsvandra i både Åkers styckebruk, Mariefred och Stallarholmen. Vi tittar på vad vi behöver göra för att förbättra säkerheten i form av bland annat belysning och växtlighet, säger Marita Andersson.

Hon känner förstås till de problem som förekommit nyligen med bus och brott på resecentrum, inbrott i Mariefreds skola och sommarens masskross av fönster på Åkerskolan.

– Min ambition är att vara ute och prata med folk, även ungdomar, så mycket som möjligt.

Hur är samarbetet med poliserna i Strängnäs?

– Mycket bra, Vi har en tät dialog med främst kommunpoliserna Sanna Granbeck och Peter Sigurd.

Beträffande poliser – vilket var en del ett i frågeställningen på kan du lova-sajten – är det omöjligt för både Marita Andersson och kommunens politiker att utlova något specifikt inför framtiden.

Vi har pratat med oppositionsrådet Ragnar Lindén (MP):

– Polisens resurser är inte någon kommunal fråga, men nationellt driver MP frågan om fler närpoliser.

Vad anser du annars bör göras lokalt?

– Det behövs fler vuxna, som är ute och vandrar, på nätterna. Övervakningskameror är en möjlighet, men jag ser det som en sista utväg.

Här är några svar när det gäller polisdelen i frågan:

– Vi vill ha fler poliser men det är en fråga vi driver nationellt, säger kommunstyrelsens ordförande Jacob Högfeldt (M).

– I vårt nationella valmanifest föreslår vi 10 000 fler poliser vilket skulle innebära 34 poliser till vår kommun, konstaterar Tomas Aldrin Walter (KD).

– Detta är inte kommunal fråga men vi uppmuntrar ett utökat samarbete med polisen, för ett tryggare samhälle, svarar Lina Boy (SD).

Mia Nerby, gruppledare för Centerpartiet, summerar:

– Det ska kännas tryggt att bo i Strängnäs kommun. Vi kommer att bedriva ett aktivt samarbete tillsammans med den lokala polisen för att skapa en tryggare miljö och utveckla arbetet i de lokala brottsförebyggande råden.

Vänsterparters David Aronsson lyfter fram fältassistenter från socialkontoret för att öka tryggheten generellt och förebygga brott, framför att köpa in väktartjänster.

Liberalernas Margaretha Furustrand anser det vara viktigast att arbeta förebyggande och stärka samarbetet mellan skola, vårdnadshavare, socialtjänst samt aktörer från samhället i övrigt.

Strängnäspartiets Niclas Samuelsson poängterar också ett väl fungerande samarbete mellan flera olika aktörer, medan det socialdemokratiska kommunalrådet Monica Lindell Rylén framhåller att det långsiktiga arbetet med att jobba förebyggande fortgår.

Marita Andersson säger så här om situationen:

– Målsättningen är att alla människor här i kommunen ska känna sig trygga, eller åtminstone tryggare.

Frågan till kan du lova-sajten har formulerats av en kvinna i Strängnäs som dock avböjt att medverka i tidningen.