Kommunstyrelsens ordförande Jacob Högfeldt (M) beslutade på tisdagen att avsluta anställningen för kommundirektör Cecilia Vikström.

– Vi har ett stort pussel framför oss i form av långsiktig ekonomisk plan, investeringar, bolagsstrukturfrågor och kompetensförsörjning. När vi lägger det pusslet så känner vi att vi behöver en ny ledare som kan föra Strängnäs kommun mot de högt ställda målen som vi i majoriteten har satt upp, säger han, som har fattat beslutet i samråd med kommunalrådskollegan Monica Lindell Rylén (S), kommunstyrelsens vice ordförande.

Beslutet ska formellt fattas på onsdagens möte i kommunstyrelsen, men Jacob Högfeldt säger att det gäller med omedelbar verkan från och med tisdagen.

– Vi har träffat en överenskommelse som innebär att hon får ett avgångsvederlag som motsvarar 18 månadslöner. Hon har en fast lön utan extra ersättningar, totalt handlar det om ett belopp på 1,8 miljoner kronor. Det är i de här sammanhangen en nivå som man landar på i sådana här situationer, säger Jacob Högfeldt.

Tidningen har sökt Cecilia Vikström för en kommentar, men har inte lyckats nå henne.

– Det blev förstås en kortare tid här i Strängnäs än jag tänkt mig. Men jag har ändå hunnit med mycket under mitt dryga år i kommunen, säger hon i en kommentar på kommunens intranät.

I kommentaren lyfter hon fram bland annat arbetet med ekonomistyrning och näringslivsfrågor, och att hon varit med och rekryterat kompetenta nyckelpersoner till förvaltningen.

– Jag lämnar nu Strängnäs kommun och kommer inte att kommentera det här närmare än så.

Mattias Johansson, till vardags kommunens kommunikationschef, blir tillförordnad kommundirektör under tre veckors tid. Därefter ska en annan person få det tillfälliga uppdraget, till dess att rekryteringen av en ny direktör är färdig.

– Vi vill ha en person som kan hantera de stora frågor vi har framför oss, säger Jacob Högfeldt.

Varför har ni inte det förtroendet för Cecilia Vikström?

– Vi har landat i det här beslutet. Vi ser att vi behöver en ny ledare för det.