Men mannens försvarare Inga-Lill Staffansson har som väntat valt att gå vidare.

– Domen är överklagad till hovrätten, säger hon.

Inga-Lill Staffansson anser att tingsrätten satte för stor tilltro till de båda målsägarnas – mannens ex-sambo och en man från annan kommun i Mälardalen – uppgifter.

– Rätten bortsåg från de personliga förhållandena som låg bakom händelserna.

Tyngst i domen vägde det grova vapenbrottet. Den åtalade uppgav att han hade hittat en skarpladdad startpistol medan han utförde ett arbete på annan ort. Han behöll vapnet i ungefär två veckor innan det ska ha använts för att framföra ett hot för att direkt därefter gömmas på Fogdölandet.

Han greps samma dag, den 2 december, och har sedan dess suttit frihetsberövad.

– Jag hävdar att det är ett brott av normalgraden. Visst, vapnet förvarades i bilen men bilen befann sig inte på platser som i högre grad frekventeras av andra personer. Vapnet har heller inte en alltför hög eldkraft samtidigt som min klient aldrig haft magasinet ordentligt isatt.

I yrkandet står att Inga-Lill Staffanssons klient yrkar på: Att åtalen för misshandel och olaga hot samt de därtill fogade skadeståndsanspråken ogillas, att vapenbrottet bedöms som icke grovt samt att påföljden under alla förhållanden mildras.

Förhandlingen i Svea hovrätt hålls preliminärt den 20 mars.