Förra veckan genomfördes skolval på fem skolor i Strängnäs kommun. Valdeltagandet på skolorna beräknas till 78 procent – totalt 1 559 elever på Euraopskolan Rogge, Europaskolan Strängnäs, Friskolan Asken, Paulinska skolan och Thomasgymnasiet röstade på ett parti till riksdagen.

Om de själva hade fått bestämma, så hade de rödgröna fått 33,19 procent av rösterna i riksdagsvalet och alliansen – utan Kristdemokraterna och Liberalerna – 42,94 procent. KD och L hade inte klarat riksdagsspärren, visar de preliminära uppgifterna.

Moderaterna får flest röster från Strängnäseleverna, och når ett resultat på 32,27 procent. Det är också för Moderaterna som skillnaden är störst, när Strängnäselevernas skolvalsresultat jämförs med det preliminära resultatet i det allmänna valet till riksdagen. Partiet får 12,47 procentenheter större stöd av eleverna än av de röstberättigade i Sverige.

Omvänt får Socialdemokraterna ett 9,01 procentenheter lägre stöd från eleverna, än i det verkliga riksdagsvalet. Även SD får ett svagare stöd, medan MP går framåt i Strängnäselevernas egen omröstning.