Skolvalet har genomförts på grund- och gymnasieskolor i Sverige sedan 1998. Foto:

Strängnäselever röstar mer M och mindre S

Strängnäs

1 500 elever på fem Strängnässkolor har röstat, som om det vore riksdagsval. Hade de hundratusentals som deltog i skolvalet runtom i Sverige fått bestämma, så hade läget i politiken varit något annorlunda.

Förra veckan genomfördes skolval på fem skolor i Strängnäs kommun. Valdeltagandet på skolorna beräknas till 78 procent – totalt 1 559 elever på Euraopskolan Rogge, Europaskolan Strängnäs, Friskolan Asken, Paulinska skolan och Thomasgymnasiet röstade på ett parti till riksdagen.

Om de själva hade fått bestämma, så hade de rödgröna fått 33,19 procent av rösterna i riksdagsvalet och alliansen – utan Kristdemokraterna och Liberalerna – 42,94 procent. KD och L hade inte klarat riksdagsspärren, visar de preliminära uppgifterna.

Moderaterna får flest röster från Strängnäseleverna, och når ett resultat på 32,27 procent. Det är också för Moderaterna som skillnaden är störst, när Strängnäselevernas skolvalsresultat jämförs med det preliminära resultatet i det allmänna valet till riksdagen. Partiet får 12,47 procentenheter större stöd av eleverna än av de röstberättigade i Sverige.

Omvänt får Socialdemokraterna ett 9,01 procentenheter lägre stöd från eleverna, än i det verkliga riksdagsvalet. Även SD får ett svagare stöd, medan MP går framåt i Strängnäselevernas egen omröstning.

Största partierna i skolvalet

Europaskolan Rogge: M 42,4 %, S 15,2 %, C 11,2 %

Europaskolan Strängnäs: M 31,3 %, C 23,78 %, MP 10,67 %

Friskolan Asken: M 45,26 %, S 13,87 % C 13,87 %

Paulinska skolan: S 29,19 % M 17,22 %, MP 17,22 %

Thomasgymnasiet: M 32,56 %, SD 17,44 % S 17,15 %

Skolvalet Strängnäs, totalt: M 32,27 %, S 19,39, SD 11,53 %

Skolvalet Sverige, totalt: M 21,34 %, S 19,52 %, SD 15,55 %

Skolvalet

Skolval har hållits på skolor i hela landet sedan 1998.

Projektet vänder sig i första hand till elever i årskurs 7–9 och på gymnasiet.

Skolvalet drivs av Sveriges elevkårer, Sveriges elevråd, Europeiska ungdomsparlamentet Sverige och Ung media Sverige på uppdrag av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Valmyndigheten och Skolverket är samarbetsmyndigheter.

Källa: skolval2018.se

Läs också

( 5 st )

Läs mer om dessa ämnen

Valet2018EuropaskolanModeraternaAskenEuropaskolan RoggePaulinska skolanThomasgymnasiet
Relaterat