Vecka 8 är en så kallad stoppvecka, en period då tågtrafiken är inställd kring Strängnäs för att byggarbetarna ska kunna genomföra vissa moment som de annars inte kan göra. Den här gången handlar det bland annat om att den nya tunneln under Långberget ska besiktas och det nya spåret i den ska provköras.

För tågresenärer innebär det att de får ta bussen för att färdas mellan Eskilstuna och Läggesta. Men just den här stoppveckan kommer att märkas på fler sätt. När tågtrafiken ändå står stilla, passar blåljuspersonal på att träna på hur de ska agera vid en olycka i tunneln. Övningen äger rum på onsdag, och innebär att en hel del polisbilar, ambulanser och brandbilar kommer att synas i Strängnäs.

Det är Trafikverket som arrangerar själva övningen, och en del av myndighetens personal deltar också i den.

‒Vi behöver öva på att slå av strömmen och liknande, säger Leif Haagensen som är projektledare för dubbelspårsbygget.

När tågtrafiken rullar igen måndagen den 26 februari, går samtliga tåg på det nya spåret. Då påbörjar Trafikverket ett arbete med att se över den gamla tågtunneln. Den ska förses med en så kallad läckande kabel som gör det möjligt att surfa och ringa även i tunneln. Den befintliga gångvägen för utrymning ska också renoveras.

‒Den gamla tunneln är 20 år gammal så det är ganska mycket som behöver göras, säger Leif Haagensen.

Dubbelspårsbygget beräknas vara helt klart i sommar.