Så här såg det ut inför barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 28 november, då ett första beslut mot flera skolnedläggningar klubbades igenom av majoritetspartierna Moderaterna och Socialdemokraterna.

Tidsplan ännu opåverkad av återremiss i skolfrågan

Strängnäs

Det är fortfarande höstterminen 2018 som fyra F–3-skolor och ett högstadium kan komma att läggas ner. Utbildningskontoret ska leverera svar på oppositionens frågor till skolpolitikernas januarimöte, enligt utbildningschefen.

Det blev som bekant inget beslut i skolfrågan på måndagskvällens kommunfullmäktige, då oppositionen fick igenom att ärendet skickas tillbaka till barn- och utbildningsnämnden för ytterligare utredning.

Utbildningschef Tony Lööw har räknat till 24 frågor eller klargöranden som utbildningskontoret nu ska leverera – med målet att förslaget om skolnedläggningar på nytt kan tas upp av barn- och utbildningsnämnden den 23 januari. Då är det möjligt för kommunstyrelsen att hantera frågan den 31 januari och kommunfullmäktige den 26 februari.

— Så länge nämnden inte säger något annat så arbetar jag utifrån att en eventuell förändring i skolstrukturen ska kunna göras med start höstterminen 2018 och vara helt klar senast till höstterminen 2019, sa han när frågan om tidsplanen togs upp på barn- och utbildningsnämndens sammanträde på tisdagskvällen.

Ett politiskt beslut om skolstrukturen är inte beroende av en eventuell folkomröstning i frågan, sa han också. Så var det exempelvis 2013, då en folkomröstning genomfördes efter att beslutet om att ändra åldersindelningen till F–3 och 4–6 redan var fattat.

Även folkomröstningen togs upp på tisdagens möte. Kommunfullmäktige beslutade ju på måndagen att ärendet får väckas. Barn- och utbildningsnämnden ska nu, precis som valnämnden, yttra sig om saken. Även detta yttrande ska utbildningskontoret skriva fram till sammanträdet den 23 januari, upplyste Tony Lööw.

— Parallellt med detta pågår ett arbete där vi förbereder oss för att det blir ett "ja" i fullmäktige till majoritetens förslag om en ändrad skolstruktur. När beslutet är fattat kommer nämnden behöva ge förvaltningen i uppdrag att verkställa beslutet, och vi behöver komma i gång med det arbetet, sa han.

Läs också

( 12 st )

Läs mer om dessa ämnen

Strängnäs kommunFogdö skolaHärad skolaLännaskolanStallarholmsskolanTosteröskolanKommunalpolitikSkolaskolutredningen
Relaterat