Politikerna ska först säga sitt, men reglerna väntas skärpas från och med årsskiftet – då även torgtaxorna höjs.

De sänktes rejält 2016, för att stimulera handlarna att bli fler och mer aktiva. Effekten blev dock snarare den omvända, vilket tidningen berättat om.

Många platser har långtidsbokats – och sedan knappt använts.

Artikelbild

– Det är ju inte Hötorget, det har sina begränsningar, men jag tror alla är överens om att det skulle vara med trevligt med fler torghandlare, säger Anders Ekman som konstaterar att en låg torgtaxa och inga närvarokrav har bidragit till dålig ruljangs på bland annat Gyllenhjelmstorget i Strängnäs.

– Ta Gyllenhjelmstorget som är mest attraktivt i Strängnäs. Det är nästan fullbokat i år, sex av sju platser. Ändå är upplevelsen att det bara varit en frukt- och grönsakshandlare där – och vi får säga nej till försäljare som vill boka tillfällig plats.

Det säger Anders Ekman, verksamhetschef på stadsmiljö- och servicekontoret som administrerar torghandeln.

I dagsläget kan försäljare boka fast plats ett helt år för 2500 kronor, utan närvarokrav.

Efter årsskiftet kostar en fast plats upp till 4000 kronor per år – och den måste bemannas minst hälften av tiden. Annars kan platsen sägas upp.

Artikelbild

Pernilla Eklund, verksamhetsledare för centrumföreningen Mitt Strängnäs, hoppas också att höjd torgtaxa och nya regler för torghandeln ska bli ett lyft.

– Vi har inte resurserna att punktmarkera varje dag, men vi kommer att göra stickprovskontroller, säger Anders Ekman.

Kommunens förhoppning är att de nya reglerna ger dels "fasta" handlare som är mer på plats, dels en större ruljangs på handlare som väljer att binda upp sig själva, och platserna, för kortare tid.

– I år har vi haft fem–tio korttidsbokningar på Gyllenhjelmstorget, så det är ingen jättesnurr nu, säger Anders Ekman.

En ny regel är också att torgplatserna bara får hyras för detaljhandel, inte för mat som lagas på plats, som food trucks.

Sådana mobila kök är fortsatt välkomna – men på annan plats. Var det blir ska utredas, säger Anders Ekman och motiverar ändringen:

Dels kräver matvagnar en mer kraftfull elförsörjning än vad som finns på torgen, dels bedömer kommunen dem olämpliga ur konkurrenssynpunkt.

Anders Ekman exemplifierar med Västervikstorget, som kantas av flera fasta och säsongsöppna restauranger och sommartid också fem bodar som serverar mat och glass.

– Då är det kanske bättre att bereda fasta platser för food trucks längre bort mot Visholmen, med rätt el, så matförsäljarna inte står på varandra.

Gyllenhjelmstorget är inte heller lämpligt, säger han.

– Det är ju ett promenadstråk med handel, restauranger och kaféer. Där ser vi hellre mer handel med exempelvis frukt, grönt, trattkantareller och hemslöjd, än hamburgare som man redan kan få kan i kant med torget.