Den 19 oktober arrangerar Strängnäs kommun, i samarbete med Sörmlandsidrotten, ett så kallat idrottsforum för ledare och aktiva i föreningarna i Strängnäs. 

Och där kommer sexuella trakasserier och övergrepp inom idrotten att vara ett av huvudämnena.

Författarna bakom utredningen om hur "Strängnäs kommun kan arbeta förebyggande för att förhindra sexuella övergrepp mot barn i förskolan, skolan och idrottsföreningar" kommer att berätta om sitt resultat och hur föreningarna kan arbeta förebyggande med sexuella trakasserier och övergrepp.

Tidigare i år släppte nämligen Statistiska centralbyrån siffror som visar att 5,5 procent av 500 slumpmässigt utvalda 25-åriga män och kvinnor uppger att de blivit utsatta för någon form av sexuella trakasserier och utnyttjande av tränare under sina år som aktiva inom idrotten.

Utöver det kommer även Peter Brusvik, idrottsforskare som forskat kring avsluts- och fortsättningsprocesser inom fotboll, att föreläsa om vad föreningarna göra bra och vad som behöver göras annorlunda för att fler ungdomar ska hålla på längre med sin idrott. 

Dessutom kommer Micael Petersson, integrationssamordnare på Sörmlandsidrotten, att berätta om hur föreningarna kan få personer med invandrarbakgrund att hitta till idrotten och utöver det hålls även en föreläsning med fokus på "det goda ledarskapet" av Sörmlandsidrottens Love Swartz.