• Jacob Högfeldt (M) är kommunstyrelsens ordförande.
  • Marianne Andersson (C) är oppositionsråd och kommunstyrelsens andra vice ordförande.
1/

Tryggheten minskar – tvärt emot målet

Strängnäs

Fyra av fjorton mål lyckades kommunstyrelsen uppfylla under 2017, det visar årsrapporten.

Ungdomsrådet känner att det får komma till tals, och tillgången till bredband i kommunen har ökat. Hänsyn till miljökrav tas i samband med upphandlingar och förvaltningen bedöms arbeta effektivt. Det var fyra av de fjorton mål som kommunstyrelsen ville uppnå under 2017.

Tre mål är inte alls uppfyllda. Kommunens förtroendeindex har sjunkit i stället för att öka, och detsamma gäller den upplevda tryggheten hos medborgarna.

Det här bekymrar oppositionsrådet och kommunstyrelsens andra vice ordförande, Marianne Andersson (C). Hon tror att otryggheten och det låga förtroendet för kommunen hänger ihop och att det delvis på dålig lyhördhet från de ledande politikerna.

— Folk märker att det till exempel inte genomförs några organiserade nattvandringar längre. Det är en förhållandevis liten åtgärd för att gemene man ska känna sig trygg och delaktig. Allt kommunen behöver göra är att stå för en lokal och en kopp kaffe, säger hon.

Kommunstyrelsens ordförande Jacob Högfeldt (M) tror snarare att förtroendetappet beror på politiska beslut, till exempel nedläggningen av flera skolor som väckt mycket känslor. Ökad otrygghet tror han inte bara är en lokal fråga.

— Vi ser trenden i hela landet och tyvärr är inte Strängnäs ett undantag, säger Jacob Högfeldt.

Det tredje målet som kommunstyrelsen misslyckades med att uppfylla handlade om att minska sjukskrivningstalen i hela kommunens organisation. De minskade förvisso med en halv procent, från 10,2 till 9,7 procent. Men det är fortfarande långt kvar till det egna målet 6,5 procent.

Kommunens HR-chef Lena Thelin har tidigare sagt att målet inte är realistiskt på kort sikt. Jacob Högfeldt håller med, men anser att sjuktalen måste nå det målet i framtiden.

— Den nivå av sjuktal vi har idag är för hög och vi ska med ett långsiktigt fokus sänka den, säger han.

Sju mål anses vara delvis uppfyllda, enligt årsrapporten. Jacob Högfeldt hade hoppats på ett bättre resultat.

— I grunden är jag inte nöjd över att inte fler mål är fullt uppnådda. Vi vet samtidigt att vi gör åtgärder som kommer att påverka de icke uppfyllda målen i rätt riktning. Att bredbandsmålet är uppfyllt och de åtgärder vi har gjort för att öka takten i fiberutbyggnaden är viktigt för Strängnäs kommun och därför något jag är nöjd med, säger han.

Nämndens ekonomiska resultat var positivt med 0,9 miljoner kronor. Kostnaderna för investeringar under 2017 blev dock 13,1 miljoner dyrare än tänkt. Det berodde framför allt på att investeringar relaterade till resecentrum genomfördes 2017 i stället för 2018. Därför kommer det bli pengar över i 2018 års investeringsbudget som täcker det.

Också kommunfullmäktige lyckades hålla sig inom budget 2017. Fullmäktige hade 4,7 miljoner kronor till sitt förfogande under året och fick 0,6 miljoner över.

Båda rapporterna ska godkännas på kommunstyrelsens sammanträde på onsdag, därefter av kommunfullmäktige.

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

Strängnäs kommunJacob Högfeldt (M)Marianne Andersson (C )Ekonomi
Relaterat