Företrädare för det folkinitiativ som är bakgrund till höstens omröstning har varit inkopplade när förslaget till valmaterial har tagits fram. De har fått gehör för ett av sina önskemål; att deras alternativ ska vara det som står överst på röstsedeln.

Det är något som kommunens tjänstemän har lyssnat till – däremot har initiativtagarna inte fått sin vilja igenom när det gäller hur svarsalternativen har formulerats. De hade önskat att det skulle framgå att ett kryss i rutan för alternativ B innebär att grundläggande samhällsservice försvinner från orterna. Men det blir för mycket text, anser tjänstemännen, och är dessutom något som passar mer som argument i en kampanjrörelse.

Ett annat önskemål var att alternativen skulle formuleras "Jag vill bevara skolorna" och "Jag vill lägga ner skolorna", men kommunen anser att det nuvarande förslaget är tydligt nog.

Tidningen har varit i kontakt med några av de kommuninvånare som har varit drivande i folkomröstningsfrågan. De har tagit del av valnämndens förslag och är nöjda – trots att de inte fått fullt gehör.

– Deras argument ser vettiga ut, säger Lännabon Carina Källkvist och får medhåll från bland annat Roger Steen på Fogdön.

Förslaget är att det ska hållas val söndagen den 9 september, i samband med de allmänna valen till kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige och riksdagen. Förtidsröstning ska vara möjlig till och med torsdagen den 6 september, så att alla röster kan räknas i vallokalerna. Röstsammanställningen föreslås vara avslutad senast onsdagen den 12 september klockan 12. Då ska valnämnden fastställa röstresultatet.

Genomförandet beräknas kosta 130 000 kronor, enligt beslutsunderlaget till kommunstyrelsen där frågan tas upp onsdagen den 30 maj. Därefter väntar beslut i kommunfullmäktige.

Vid tidpunkten för valet kan skolstrukturen redan vara ändrad. Moderaterna, Socialdemokraterna och Strängnäspartiet drev igenom beslutet om nedläggning av flera skolor på kommunfullmäktiges sammanträde den 23 april. Beslutet är överklagat och har ännu inte vunnit laga kraft. Förberedelser pågår dock för en ändrad skolstruktur från och med höstterminens start.

Resultatet från folkomröstningen i skolfrågan är endast rådgivande, vilket innebär att utfallet inte måste respekteras av politikerna. Så var fallet 2013, då Strängnäsborna också röstade om skolstrukturen. Trots att ett föräldranätverks förslag fick flest röster valde politikerna att stå fast vid sitt redan fattade beslut.