Det är ovanligt få förstagångsväljare detta val. I Strängnäs utgör den skolval också. Då får alla på skolan, oavsett om man fyllt 18 år eller inte, rösta som om det vore val, berättar Kevin Bergström.

Utöver att påverka hur kommun, landsting och riksdag ska styras framöver, ska de två eleverna också rösta i den lokala folkomröstningen om Strängnäs grundskolor.

– Jag gick själv på Lännaskolan och vet hur skönt det kan vara att gå i en skola som ligger nära ens hem. Men det var en väldigt liten skola, vi hade till exempel inte datorer utan fick lite leva på det vi hade. Så jag förstår att det är svårt med resurserna på en så liten skola, säger Amanda Eriksson.

Artikelbild

Eleven Josefine Jonsson ifrågasatte den flygskatt som togs upp för debatt, när läraren Helena Normand gav henne mikrofonen. Enligt henne är det företagen som står för de största utsläppen och de borde betala, inte privatpersoner.

[facebook url="https://www.facebook.com/StrangnasUngdomsradSKUR/videos/2088813934770031/" width="auto"]

[facebook url="https://www.facebook.com/StrangnasUngdomsradSKUR/videos/292717248210556/" width="auto"]