På tidningens valsajt Kan du lova att ta fram kraftfullare åtgärder för att underlätta samarbetet mellan kommunhuset och de olika kommundelarna?