Denna höst får linje 631 en ny rutt, som en följd av att Härads skola läggs ner och eleverna i stället hänvisas till Karinslundsskolan. Bussen kommer att gå hela vägen till Sundby park och Karinslundsskolan. Efter att ha stannat till i Vansö blir det ingen sväng ut till Fogdö och Årby – trots att Fogdö skola kommer att finnas kvar i kommunal regi i ett år till.

– Det är för Häradselevernas skull. Skulle de behöva åka upp till Fogdö och runt Årby så hade deras restid blivit oacceptabelt lång, säger Gunnar Karlsson, utredare på kommunens utbildningskontor som fattar beslut om skolkskjuts.

Elever som bor norr och nordväst om Vansö på Fogdön kommer alltså inte längre kunna åka med buss 631 till eller från Fogdö skola eller Strängnäs, då linjens nya sträckning blir Rosenfors–Härad–Vansö–Eldsund–Strängnäs resecentrum–Sundby park och omvänt. Enligt Gunnar Karlsson handlar det om uppskattningsvis åtta barn, sammanlagt.

Beroende på var på Fogdön barnen som ska till Fogdö skola bor hänvisas de antingen till linje 325, som trafikerar sträckan Björsund–Strängnäs, eller så kommer de få skolskjuts med taxi. De som bor nära skolan beviljas inte skolskjuts alls, i enlighet med kommunens regler.

– Om man som elev i årskurs F–3 åker med 325:an till Strängnäs så kommer man inte behöva byta buss för att komma till Karinslundsskolan. Bussen skyltar om vid Strängnäs resecentrum och fortsätter till Sundby park. Samma sak gäller omvänt på hemvägen. Barn i den låga åldern ska kunna åka hela vägen till skolan utan att lämna bussen, säger Gunnar Karlsson.

Har ni tagit hänsyn till eventuella elever som bor i Härad och som har valt Fogdö skola?

– Vi har inga nya skolskjutsansökningar från Häradselever till Fogdö skola. Skulle det dyka upp kommer de beviljas busskort, säger Gunnar Karlsson.

Men går då någon buss från Härad till Fogdö?

– Nej, ingen som passar i dag.

Även Stallarholmslinjerna förändras, som en följd av att de flesta elever som skulle ha gått högstadiet på Stallarholmsskolan i stället kommer att börja på Mariefreds skola.

På skoldagar införs två nya morgonturer med buss 304 från Stallarholmen till Mariefred och Läggesta, klockan 07.45 och 07.50. Linje 304 förstärks också med två eftermiddagsturer från Mariefred till Stallarholmen. Väl i Stallarholmen tar linje 634 vid för fortsatt färd ut på Selaön.

De nya tidtabellerna börjar gälla från och med den 20 augusti. Då återgår även tågtrafiken till normal trafik, efter sommarens spårrenovering i Stockholm. Mindre justeringar har gjorts i flera av bussarnas tidtabeller, för att vara anpassade till tågavgångarna.