Olyckan inträffade mellan Strängnäs och Åkers Styckebruk och larmet inkom till SOS vid klockan 18.30.

Olyckan skedde i norrgående riktning och räddningstjänsten uppger att en av förarna först kolliderade med ett vildsvin, varpå fordonet bakom körde in i bilen framför.

Samtliga inblandade ska ha varit ur fordonen när räddningstjänstens personal kom till platsen och inga personer ska ha ådragit sig några fysiska skador.

Däremot har båda bilarna fått plåtskador.

Efter dubbelolyckan var det totalavstängt på E20 i norrgående riktning, men efter klockan 19 kan trafiken troligtvis släppas på igen.

► Här inträffade olyckan

[map type="google-maps" lat="59.30167438830133" long="17.084312380931813" zoom="15" view_type="roadmap" marker="true"]