För fem år sedan antogs en detaljplan för Solberga handelsområde. I den står att en ny in- och utfart ska anläggas i den södra delen av planområdet för att skapa en säkrare trafiksituation för kunderna. Det står också att "den nya utfarten ska vara anlagd innan bygglov kan beviljas för de sista utbyggnadsetapperna".

Någon utfart är ännu inte anlagd – trots det fick Kilenkrysset lov att bygga en ny butikslokal åt Blomsterlandet. Och trots att villkoret tas upp i handlingarna, så meddelades bygglov den 26 juni.

‒Det är en miss från vår sida, men syftet med bestämmelsen uppnås ändå. Kilenkrysset håller på att projektera för vägen. Vi har meddelat att den nya byggnaden inte kan tas i bruk förrän vägen är klar, säger kommunens byggchef Anders Solberg.

Redan nu syns förberedelserna i planområdet, strax norr om den befintliga utfarten. Enligt Anders Solberg kan kommunen inte dra tillbaka bygglovet, däremot kan de som betraktas som så kallade sakägare fortfarande överklaga beslutet.

Bert Carreman och Anna Carreman Strzeszewska, som driver Solberga blommor, är inte sakägare – men de må ha följt utvecklingen i Solberga handelområde med större intresse än gemene näringsidkare och kommuninvånare. De lämnade företagets ursprungliga plats för att ge plats åt nämnda utfart, i samband med att deras hyresavtal löpte ut vid årsskiftet 2015/2016. För att kunna fortsätta verksamheten var paret i första hand intresserat av tomten som nu viks åt konkurrerande Blomsterlandet, men nekades att köpa.

Ett markköp från kommunen, vid Södra kyrkogården, stoppades av politikerna bara två dagar innan det skulle klubbas igenom. Även med bygglovet inför det markköp som till slut blev av fick de uppleva den kommunala beslutsprocessen på nära håll. Var sak skulle göras i en särskild ordning, berättar Bert Carreman.

‒Det är förvånande att de reglerna inte gäller för alla. När de får bygga huset samtidigt som vägen, så innebär det att Blomsterlandet kan etablera sig i Strängnäs tidigare. Hade vi fått vara ensamma på marknaden ett halvår till kanske vi hade hunnit bli lite starkare. Det har varit ett tufft första år på vår nya plats. Vi kan inte göra något åt konkurrenssituationen men det känns inte rättvist att det inte sker på lika villkor, säger Bert Carreman.

Han ifrågasätter också att bygglovsbeslutet fattades av en tjänsteman, inte samhällsbyggnadsnämnden. Men Anders Solberg ser inget konstigt i det.

‒Mindre avvikelser från detaljplanen kan hanteras på delegation, säger han.

Tidningen har sökt Kilenkryssets vd, Jan Persson.