Med hjälp av en referensgrupp, som bland annat existerar på Facebook, har kontoret arbetat för att planerna på en skejtpark ska förverkligas.

Kommunen fick ett tillfälligt bygglov för att låta uppföra anläggningen på parkeringsplatsen framför Kulturskolan. Cirka 900 000 kronor fanns att spendera.

Under hösten anlände de viktigaste beståndsdelarna från Polen.

‒De står utplacerade men jag tror inte att någon testat dem ännu. Förutom några som valt att använda modulerna för pulkaåkning, säger Josefine Ericsson.

Annars är plazan avsedd för BMX, skateboard, inlines och kickbike.

‒Vi är klara med anläggningen frånsett att asfalten måste kompletteras på något ställe och en liten detalj som saknas på en av modulerna, konstaterar Josefine Ericsson.

Blir det inga avgränsningar?

‒Jo, mot Regementsgatan. Vi vill inte riskera att någon kör ut där. Så tanken finns på att bygga en liten stenmur..

Inom kort spikas ett datum för invigningen.

‒Vi vill uppmärksamma skejtplazan och ha duktiga åkare på plats då för att instruera folk som vill titta och prova på. Det kan nog bli lite aktiviteter, och eventuellt fika, tillägger Josefine Ericsson.

‒På grund av att vintern kommit sent och dröjt sig kvar har vi blivit lite försenade, avslutar hon.