Gösta Reinl, vd för Eskilstuna Fabriksförening. Foto:

Starkare konjunktur i Eskilstuna

Eskilstuna

Hälften av företagen i Eskilstuna Fabriksförenings konjunkturbarometer tror på en förstärkt konjunktur under det första kvartalet.

— Det ger positiva effekter på orderingång och orderstock och ett ökat behov av arbetskraft, säger Gösta Reinl, vd för Eskilstuna Fabriksförening.

— Företagens likviditet bedöms som oförändrad vilket är en styrka i en förväntad uppgång.

Det ökade personalbehovet inom produktion är riktat mot produktionsteknik. Kompetenser som efterfrågas är bland annat robot- och cnc-programmerare samt cnc-operatörer.

— Vi kan även se vissa ökade behov hos IT-företagen, säger Gösta Reinl.

Inköpsindex är en vedertagen global indikator för att bedöma förväntningar inom industrikonjunkturen. Den senaste mätningen i Sverige uppvisar ett starkt inköpsindex. Dragloken är tillverkning och stål.

— Riskfaktorer är på kort sikt Donald Trumps påverkan av handelspolitiken i USA och på längre sikt Brexit. Detta innebär fortsatt påverkan på svenska kronans utveckling mot euro, dollar och pund. Vi kan även utgå ifrån att de låga räntorna har nått sin botten och en uppgång är att förvänta, säger Gösta Reinl.

Eskilstuna Fabriksförening genomför fyra konjunkturbedömningar per år bland sina medlemsföretag samt ett urval av företag inom den tillverkande industrin.

Resultatet i den aktuella konjunkturbarometern bygger på en enkät under december månad 2016.

Läs också

( 3 st )

Läs mer om dessa ämnen

EskilstunaNäringsliv
Relaterat