Pia Steensland (KD) trappar ner på forskandet kring nya möjliga läkemedel för alkoholberoende. Foto:

Steensland jobbar för KD i riksdagen

Strängnäs

Kristdemokraternas partiorganisation har fått förstärkning av en Strängnäspolitiker.

Lokalpolitikern Pia Steensland provar på ett nytt jobb. Sedan den 1 maj arbetar hon som handläggare på Kristdemokraternas parti- och riksdagskansli, med inriktning mot vård- och omsorgsfrågor.

— Kristdemokraterna har ordförandeposten i socialutskottet och det är fantastiskt stimulerande att få arbeta med dessa frågor i riksdagen, säger hon.

Tjänsten är tidsbegränsad och på 80 procent. Resterande 20 procent finns hon kvar på Karolinska institutet, där hon forskar kring behandling av personer med alkoholberoende.

— Jag har två doktorander som är på väg att disputera så det är viktigt för mig att finnas tillgänglig för dem och mina övriga medarbetare i forskargruppen så att vi kan fullfölja våra försök. Eftersom man inte kan ha två tillsvidareanställningar samtidigt så valde vi att göra KD-tjänsten tidsbegränsad till efter valet 2018 i ett första steg, förklarar Steensland.

Pia Steensland är ledamot i Strängnäs kommunfullmäktige och i barn- och utbildningsnämnden, uppdrag som inte påverkas av det nya jobbet.