Insändare Angående nyhetsartikeln "Elevernas protest: Rör inte vår pulkabacke" publicerad 6/12 och insändaren  "Rädda pulkabacken och lekytan vid Årbyskolan!" Publicerad 9/12. 

Ingen kan väl ha undgått att läsa i Eskilstuna-Kuriren om Årbyskolan där det nu ska sättas upp ett staket runt skolgården. Eleverna på skolan tycker att det är bra att gränserna för skolgården blir tydligare, men de är väldigt missnöjda med att staketen förstör både gräsmattan där de spelar fotboll och deras fina pulkabacke.

Många barn åker gärna pulka där på fritids och efter skolan. Om skolan sätter upp ett staket mitt i backen så förstörs pulkabacken. Och om staket sätts upp på gräsmattan framför idrottshallen så försvårar det inte bara fotbollsspelande utan gör också att skolbarnen får mindre plats att leka på sin skolgård.

Jag har läst insändaren från barnen i klass 3A på Årbyskolan som är besvikna över varför ingen har frågat dem hur de vill ha det. Eleverna har som konstruktivt förslag att staketet ska byggas längs med cykelbanorna som går på varje sida om backen. De vill även att staketen vid idrottshallen flyttas så att de kan spela fotboll och leka på gräsmattan.

Det är många barn på Årbyskolan och de behöver plats att leka på. Jag tycker det är väldigt bra att vi har engagerade elever som faktiskt önskar utrymme för lek och rörelse. Det borde vi ta fasta på, särskilt i tider där vi allt oftare ser barn fastklistrade framför en surfplatta, mobil eller dator. Vi som kommun borde uppmuntra till lek och rörelse på våra skolgårdar och lyssna mer på klass 3A på Årbyskolan.