Under mars månad fick Strengnäs Tidnings läsare nominera vilka av kommunens 248 föreningar de vill se porträtterade på Strängnäs resecentrum – likt de lokala profiler som välkomnar resenärerna på Läggesta station.

Initiativet kom från Företagarna och Strängnäs kommun och under april har tidningen presenterat de totalt 21 föreningar som valts ut bland nomineringarna. Nu är det alltså dags att rösta.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Magnus Stuart (M) har deltagit i urvalsprocessen.

Hur har ni resonerat?

– Basen har varit hur era läsare och kommuninvånarna önskat. Ett antal föreningar fick extra många röster och det var det avgörande. Sedan har vi också tittat lite på den geografiska spridningen, när det gäller de föreningar som fått likartat antal röster.

Vad tycker du att de 20 nomineringarna säger om föreningslivet i Strängnäs?

– Att vi har ett fantastiskt utbud och ett fantastiskt engagemang. Vi ser hur alla kommundelar verkligen kokar av aktiviteter, allt från idrott och scouting till kultur och annat. Föreningarna är en väldigt viktig del i vårt samhällsbygge och har stor attraktion i vår kommun. Vi ser också att föreningarna är ett bra sätt för nyinflyttade att hitta engagemang.

De nominerade föreningarna är, i den ordning de presenterats i tidningen: IK Viljan, Fogdö IF, Åkers hembygdsförening, Lövsångarna, Åkers IF, Dramatiserade stadsvandringar, Strängnäs tennisklubb, Aktiva seniorer Strängnäs/Mariefred, Mariefreds hembygdsförening, Röda korset Mariefred/Stallarholmen, Civilförsvarsföreningen Strängnäsbygden, Sams, Härads hembygdsförening, Fogdöns hembygdsförening, Strängnäs gymnastikförening, Östra Sörmlands järnväg, Strängnäs scoutkår, Strängnäs IBK, IFK Mariefred, Gustav Vasa-föreningen och Imariefred.nu.

Röstningen öppnar den 29 april och avslutas den 12 maj.

Mejla din röst till Strengnäs Tidning på adressen strangnas@ekuriren.se. Det går bara att rösta på en förening per person.

De tolv vinnande bidragen presenteras i samband med näringslivsdagen i Svenska hem arena den 17 maj. Själva porträtten – som troligen blir mer detaljerade presentationer i digitalt format snarare än enbart fotografier – kommer att avtäckas i slutet av sommaren.

I en tidigare version av artikeln stod det att det är 20 föreningar man kan rösta på, men en – Gustav Vasa-föreningen – hade tyvärr fallit bort och det är alltså 21 föreningar som ska bli tolv.